Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Phạm Văn Hai

Hiệu Trưởng

 PHẠM TRUNG HỮU
PHẠM TRUNG HỮU

Ngày sinh: 26/11/1971

Dân tộc: kinh

Quê quán: Tp. Hồ Chí Minh

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: BGH

Điện thoại riêng: 0933572582

Email liên lạc: phamhuu@gmail.com

Phó hiệu trưởng

PHẠM THỊ TUYẾT HỒNG
PHẠM THỊ TUYẾT HỒNG

Ngày sinh: 13/1/1974

Dân tộc: kinh

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: BGH

Điện thoại riêng: 0385104364

Email liên lạc: tuyethong1974@gmail.com

Nguyễn Thị Mộng Linh
Nguyễn Thị Mộng Linh

Ngày sinh: 10/4/1985

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Tp. Hồ Chí Minh

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: BGH

Điện thoại riêng: 0908874525

Email liên lạc: ngthimonglinh@gmail.com